Tiếng Hê-brơ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến body parts

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [he] Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: body parts Đăng ký theo dõi body parts phát âm