Tiếng Hê-brơ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến flowers (từ אירוס đến עדעד)

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [he] Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: flowers Đăng ký theo dõi flowers phát âm