Tiếng Hê-brơ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Israeli politicians

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [he] Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: Israeli politicians Đăng ký theo dõi Israeli politicians phát âm