Tiếng Hê-brơ Từ điển phát âm: Từ liên quan đến shapes

Ngôn ngữ: Tiếng Hê-brơ [he] Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: shapes Đăng ký theo dõi shapes phát âm