Ngôn ngữ:

Tiếng Hê-brơ

[עברית]

Trở lại Tiếng Hê-brơ

6.547 từ đang chờ phát âm.