Hướng dẫn phát âm Tiếng Hindi

[हिन्दी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hindi

  • Số người nói: 370.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.325
  • Từ đã phát âm: 13.749
  • Từ đang chờ phát âm: 6.121
  • Tiếng Hindi Ảnh của Eric Laurent