Hướng dẫn phát âm Tiếng Hindi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hindi [हिन्दी] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hindi

  • Số người nói: 370.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.023
  • Từ đã phát âm: 12.898
  • Từ đang chờ phát âm: 5.250
Tiếng Hindi

Ảnh của jonrawlinson