Ngôn ngữ: Tiếng Hindi [हिन्दी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hindi

  • Số người nói: 370.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.073
  • Từ đã phát âm: 13.048
  • Từ đang chờ phát âm: 5.485
  • Tiếng Hindi Ảnh của Eric Laurent

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả