Tiếng Hindi Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb (từ Farsi đến चूमना)

Ngôn ngữ: Tiếng Hindi [hi] Trở lại Tiếng Hindi

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm