Hướng dẫn phát âm Tiếng Croatia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Croatia [Hrvatski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Croatia

  • Số người nói: 6.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 521
  • Từ đã phát âm: 9.115
  • Từ đang chờ phát âm: 266
Tiếng Croatia

Ảnh của Akk_rus