Ngôn ngữ: Tiếng Croatia [Hrvatski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Croatia

  • Số người nói: 6.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 567
  • Từ đã phát âm: 12.851
  • Từ đang chờ phát âm: 8
  • Tiếng Croatia Ảnh của Ivan Ivankovic