Hướng dẫn phát âm Tiếng Croatia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Croatia [Hrvatski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Croatia

  • Số người nói: 6.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 553
  • Từ đã phát âm: 12.376
  • Từ đang chờ phát âm: 1
Tiếng Croatia

Ảnh của Akk_rus

Từ mới để phát âm Đăng ký