Hướng dẫn phát âm Tiếng Croatia

[Hrvatski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Croatia

  • Số người nói: 6.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 705
  • Từ đã phát âm: 13.905
  • Từ đang chờ phát âm: 15
  • Tiếng Croatia Ảnh của Ivan Ivankovic