Hướng dẫn phát âm Tiếng Thượng Sorbian - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Thượng Sorbian [Hornjoserbšćina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thượng Sorbian

  • Số người nói: 55.000
  • Số người nói trên Forvo: 6
  • Từ đã phát âm: 3
  • Từ đang chờ phát âm: 573

Phát âm hàng đầu Thêm từ