Hướng dẫn phát âm Tiếng Tương - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tương [湘语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tương

  • Số người nói: 36.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 69
  • Từ đã phát âm: 456
  • Từ đang chờ phát âm: 622