Tiếng Tương Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 湘语

Ngôn ngữ: Tiếng Tương [hsn] Trở lại Tiếng Tương

Thể loại: 湘语 Đăng ký theo dõi 湘语 phát âm