Tiếng Tương Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Chinese (từ 细妹子 đến 满崽)

Ngôn ngữ: Tiếng Tương [hsn] Trở lại Tiếng Tương

Thể loại: Chinese Đăng ký theo dõi Chinese phát âm