Hướng dẫn phát âm Tiếng Hungary - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hungary [Magyar] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hungary

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.796
  • Từ đã phát âm: 46.313
  • Từ đang chờ phát âm: 276
Tiếng Hungary

Ảnh của 13bobby