Hướng dẫn phát âm Tiếng Hungary

[Magyar]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hungary

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.523
  • Từ đã phát âm: 64.177
  • Từ đang chờ phát âm: 78
  • Tiếng Hungary Ảnh của Ivanhoe