Tiếng Hungary Từ điển phát âm: Từ liên quan đến családnév

Ngôn ngữ: Tiếng Hungary [hu] Trở lại Tiếng Hungary

Thể loại: családnév Đăng ký theo dõi családnév phát âm