Ngôn ngữ: Tiếng Hungary [hu]

Trở lại Tiếng Hungary

Thể loại: időhatározó

Đăng ký theo dõi időhatározó phát âm