Hướng dẫn phát âm Tiếng Armenia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Armenia [Հայերեն] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 186
  • Từ đã phát âm: 3.469
  • Từ đang chờ phát âm: 9.595