Hướng dẫn phát âm Tiếng Armenia

[Հայերեն]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 222
  • Từ đã phát âm: 3.810
  • Từ đang chờ phát âm: 11.156
  • Tiếng Armenia Ảnh của Alexander Naumov