Ngôn ngữ: Tiếng Armenia [Հայերեն]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Armenia

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 189
  • Từ đã phát âm: 3.563
  • Từ đang chờ phát âm: 9.715