Tiếng Armenia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến գրենական պիտույք

Ngôn ngữ: Tiếng Armenia [hy] Trở lại Tiếng Armenia

Thể loại: գրենական պիտույք Đăng ký theo dõi գրենական պիտույք phát âm

6 từ được đánh dấu là "գրենական պիտույք". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần