Hướng dẫn phát âm Tiếng Igbo - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Igbo [Igbo] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Igbo

  • Số người nói: 18.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 56
  • Từ đã phát âm: 350
  • Từ đang chờ phát âm: 133