Từ Tiếng Igbo đang chờ phát âm (từ kpacharanya đến J)

Ngôn ngữ: Tiếng Igbo [Igbo] Trở lại Tiếng Igbo

129 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Igbo [Igbo]
 • Ghi âm từ kpacharanyakpacharanya
 • Ghi âm từ Chioma AjunwaChioma Ajunwa [athlete, Nigerian]
 • Ghi âm từ akureakure
 • Ghi âm từ UmuahiaUmuahia
 • Ghi âm từ BanttaraBanttara
 • Ghi âm từ MazisiMazisi
 • Ghi âm từ OmaluOmalu
 • Ghi âm từ EchiéjiléEchiéjilé [name - Afrikaans]
 • Ghi âm từ cauriscauris
 • Ghi âm từ NzeogwuNzeogwu
 • Ghi âm từ obinzeobinze
 • Ghi âm từ ọmijiọmiji [aha, NRI]
 • Ghi âm từ ngenge [anatomy in Mapudungun]
 • Ghi âm từ ZZ [alphabet, consonants, letters, last, film-title]
 • Ghi âm từ yy [letters of the alphabet, letras del alfabeto, consonants, Turkish alphabet, det svenska alfabetet, Pronunciación, 英文字母, alfabeto, abecedario, bókstafir, letters, abịdịị]
 • Ghi âm từ vv
 • Ghi âm từ tt
 • Ghi âm từ shsh [abịdịị]
 • Ghi âm từ rr [letters of the alphabet, consonants]
 • Ghi âm từ ọ [abịdịị]
 • Ghi âm từ pp [letters of the alphabet, consonants]
 • Ghi âm từ NYNY [New York, abbreviations, Greek Letters, abịdịị, adjectives]
 • Ghi âm từ ññ [alfabeto, abecedario, abịdịị]
 • Ghi âm từ nn
 • Ghi âm từ mm [consonants, letters of the alphabet]
 • Ghi âm từ ll [letters of the alphabet]
 • Ghi âm từ kwkw [粵語拼音, 粵語拼音聲母, 粤语拼音, 粤语拼音声母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping initials, abịdịị, alfabet]
 • Ghi âm từ kpkp [abịdịị, alfabet]
 • Ghi âm từ kk
 • Ghi âm từ JJ
1 2 3 4 5 Tiếp