Hướng dẫn phát âm Tiếng Di - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Di [ꆇꉙ] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Di

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5
  • Từ đã phát âm: 111
  • Từ đang chờ phát âm: 34