Hướng dẫn phát âm Tiếng Di - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Di [ꆇꉙ] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Di

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5
  • Từ đã phát âm: 111
  • Từ đang chờ phát âm: 34

Thành viên Tiếng Di dẫn đầu

JJiLiMitW: 111 phát âm

Các thể loại trong Tiếng Di [ii]

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 3 4 47 5 6 7 8 9 Blessing language books characters Field numerals paper Text characters The Yi Nationality Area to dinner

Xem toàn bộ thể loại của Tiếng Di