Hướng dẫn phát âm Tiếng Iloko - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [Ilokano] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iloko

  • Số người nói: 10.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16
  • Từ đã phát âm: 257
  • Từ đang chờ phát âm: 606