Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Animal (từ aso đến buaya)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Animal Đăng ký theo dõi Animal phát âm

5 từ được đánh dấu là "Animal". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần