Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến avoid

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: avoid Đăng ký theo dõi avoid phát âm

2 từ được đánh dấu là "avoid". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần