Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Bright moon (từ aklunem đến aklunem)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Bright moon Đăng ký theo dõi Bright moon phát âm

1 từ được đánh dấu là "Bright moon". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần