Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến donkey

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: donkey Đăng ký theo dõi donkey phát âm

2 từ được đánh dấu là "donkey". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần