Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến female names

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: female names Đăng ký theo dõi female names phát âm

1 từ được đánh dấu là "female names". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần