Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến fire

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: fire Đăng ký theo dõi fire phát âm

2 từ được đánh dấu là "fire". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần