Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến horse

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: horse Đăng ký theo dõi horse phát âm

1 từ được đánh dấu là "horse". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần