Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Iloco song (từ Maysa đến Pamulinawen)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Iloco song Đăng ký theo dõi Iloco song phát âm

7 từ được đánh dấu là "Iloco song". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần