Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Ilocos Norte (từ Sarrat đến Darat)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Ilocos Norte Đăng ký theo dõi Ilocos Norte phát âm

11 từ được đánh dấu là "Ilocos Norte". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần