Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Ilocos Sur

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Ilocos Sur Đăng ký theo dõi Ilocos Sur phát âm

2 từ được đánh dấu là "Ilocos Sur". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần