Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Indonesian name

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Indonesian name Đăng ký theo dõi Indonesian name phát âm

1 từ được đánh dấu là "Indonesian name". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần