Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến jute

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: jute Đăng ký theo dõi jute phát âm

1 từ được đánh dấu là "jute". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần