Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến long live

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: long live Đăng ký theo dõi long live phát âm

1 từ được đánh dấu là "long live". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần