Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến mabuhay

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: mabuhay Đăng ký theo dõi mabuhay phát âm

1 từ được đánh dấu là "mabuhay". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần