Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến naraniag a bulan

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: naraniag a bulan Đăng ký theo dõi naraniag a bulan phát âm

1 từ được đánh dấu là "naraniag a bulan". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần