Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun (từ ado đến fałdy)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm

5 từ được đánh dấu là "noun". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần