Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến number

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: number Đăng ký theo dõi number phát âm

2 từ được đánh dấu là "number". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần