Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến numbers (từ agkapat đến walopulo)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: numbers Đăng ký theo dõi numbers phát âm