Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến peace

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: peace Đăng ký theo dõi peace phát âm

1 từ được đánh dấu là "peace". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần