Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Philippines (từ Badoc đến Sinait)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Philippines Đăng ký theo dõi Philippines phát âm