Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến saluyot

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: saluyot Đăng ký theo dõi saluyot phát âm

1 từ được đánh dấu là "saluyot". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần