Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sostantivo

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: sostantivo Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm

1 từ được đánh dấu là "sostantivo". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần