Tiếng Iloko Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ubing (từ Maysa đến anansa)

Ngôn ngữ: Tiếng Iloko [ilo] Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: ubing Đăng ký theo dõi ubing phát âm

2 từ được đánh dấu là "ubing". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần