Hướng dẫn phát âm Tiếng Indonesia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Indonesia [Bahasa Indonesia] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Indonesia

  • Số người nói: 200.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 776
  • Từ đã phát âm: 6.241
  • Từ đang chờ phát âm: 2.502
Tiếng Indonesia

Ảnh của Stef Broder