Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Iceland [Íslenska] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iceland

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 285
  • Từ đã phát âm: 14.970
  • Từ đang chờ phát âm: 4
Tiếng Iceland

Ảnh của Jennie R.F.