Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland

[Íslenska]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iceland

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 341
  • Từ đã phát âm: 16.869
  • Từ đang chờ phát âm: 4.424
  • Tiếng Iceland Ảnh của Maryam Laura Moazedi
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả