Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Iceland [Íslenska] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iceland

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 296
  • Từ đã phát âm: 16.363
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Iceland

Ảnh của Jennie R.F.

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm