Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland

[Íslenska]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iceland

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 333
  • Từ đã phát âm: 16.855
  • Từ đang chờ phát âm: 442
  • Tiếng Iceland Ảnh của Maryam Laura Moazedi