Tiếng Iceland Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Brennu-Njáls saga

Ngôn ngữ: Tiếng Iceland [is] Trở lại Tiếng Iceland

Thể loại: Brennu-Njáls saga Đăng ký theo dõi Brennu-Njáls saga phát âm