Ngôn ngữ: Tiếng Ý [Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 11.152
  • Từ đã phát âm: 97.185
  • Từ đang chờ phát âm: 6
  • Tiếng Ý