Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [Italiano] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 8.816
  • Từ đã phát âm: 87.721
  • Từ đang chờ phát âm: 23
Tiếng Ý

Ảnh của Hans Voorn