Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [Italiano] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 10.416
  • Từ đã phát âm: 92.751
  • Từ đang chờ phát âm: 3
Tiếng Ý

Ảnh của Hans Voorn