Ngôn ngữ: Tiếng Ý [Italiano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 11.277
  • Từ đã phát âm: 98.725
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Ý Ảnh của Bert Kaufmann