Hướng dẫn phát âm Tiếng Ý - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [Italiano] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ý

  • Số người nói: 95.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 9.734
  • Từ đã phát âm: 89.469
  • Từ đang chờ phát âm: 19
Tiếng Ý

Ảnh của Hans Voorn