Tiếng Ý Từ điển phát âm: Từ liên quan đến avverbio (từ oziosamente đến più)

Ngôn ngữ: Tiếng Ý [it] Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: avverbio Đăng ký theo dõi avverbio phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp